Grunnreglur

Til þess er ætlast að innri endurskoðendur fylgi eftirfarandi grunnreglum:

1. Heilindi

Heilindi innri endur­skoðenda byggja upp traust og er  grundvöllur þess að hægt sé að treysta á mat þeirra.

2. Hlutlægni

Innri endurskoðendur skulu sýna mikla faglega hlutlægni við söfnun, mat og fram­setn­ingu upplýsinga um þau verkefni eða ferli sem eru til skoðunar. Innri endur­skoðendur setja fram yfirvegað mat á aðstæðum hverju sinni og gæta þess að láta ekki eigin hagsmunum eða annarra hafa áhrif á matið.

3. Trúnaður

Innri endurskoðendur virða gildi og eignarhald á þeim upplýsingum sem þeim hefur verið veittur aðgangur að og upplýsa ekki um þessi atriði án viðeigandi leyfis nema lagalegar eða faglegar skyldur mæli svo fyrir.

4. Færni

Innri endurskoðendur beita þeirri þekkingu, færni og reynslu sem nauðsynleg er til þess að veita innri endurskoðunarþjónustu.

Hegðunarreglur

1. Heilindi

Innri endurskoðendur:

1.1. Skulu gegna störfum sínum af heiðarleika, kostgæfni og ábyrgð.

1.2. Skulu fylgja lögum og veita upplýsingar í samræmi við lagalegar og faglegar skyldur.

1.3. Skulu ekki vísvitandi taka þátt í ólöglegu athæfi eða verknaði sem rýrir traust á stétt innri endurskoðenda eða fyrirtækinu sem þeir vinna hjá.

1.4. Skulu virða og stuðla að því að fyrirtækið sem þeir vinni hjá nái lögmætum og siðlegum markmiðum sínum.

2. Hlutlægni

Innri endurskoðendur:

2.1. Skulu ekki taka þátt í eða tengjast neinu sem skert getur í reynd eða ásýnd hlutlægu mati þeirra. Með þessu er átt við þátttöku í eða tengsl við hvert það athæfi sem kann að vera í andstöðu við hagsmuni fyrirtækisins sem viðkomandi vinnur hjá.

2.2. Skulu ekki þiggja neitt sem getur skaðað í reynd eða ásýnd faglegt mat þeirra.

2.3. Skulu upplýsa um öll efnislega mikilvæg atriði. Ef ekki er upplýst um viðkomandi atriði kann það að bjaga skýrslugjöf um það atriði sem er til skoðunar.

3. Trúnaður

Innri endurskoðendur:

3.1. Skulu fara gætilega með og vernda upplýsingar sem þeir vinna með í störfum sínum.

3.2. Skulu ekki nota upplýsingar til persónulegs ábata eða á annan hátt sem andstæður er lögum eða sem er skaðlegur löglegum og siðlegum markmiðum fyrirtækisins sem þeir vinna hjá.

4. Færni

Innri endurskoðendur:

4.1. Skulu eingöngu veita þjónustu á þeim sviðum þar sem þeir hafa nægilega þekkingu, færni og reynslu.

4.2. Skulu veita innri endurskoðunarþjónustu sem er í samræmi við alþjóðlega staðla um innri endurskoðun (International Standards for Professional Practice of Internal Auditing.)

4.3. Skulu stöðugt vinna að því að bæta færni sína, markvirkni og gæði þjónustu sinnar.

Ábendingum um meint brot á siðareglum félagsins ber að senda til formanns siðanefndar, sjá nánar reglur þar um.

Næstu viðburðir

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com